Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.sipit.gr

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την SIPIT μας. Με υπευθυνότητα απέναντι στους επισκέπτες και τους χρήστες μας και με σεβασμό προς την αρχή της διαφάνειας, δημιουργήσαμε την παρούσα πολιτική, με σκοπό να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.

1. Εισαγωγή - Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sipit.gr, εφεξής αναφερόμενη ως  «Ιστότοπος», ανήκει στην SIPIT ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σερβίων 10, ΤΚ 104 41, εφεξής αναφερόμενη ως «SIPIT» ή «εμείς».

Ο Ιστότοπός μας έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την πώληση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα μας.

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αλλά και να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σχετικό νομικό πλαίσιο, επεξεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση σας, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν “προσωπικά δεδομένα”, εσείς ως επισκέπτες ή λήπτες υπηρεσιών, είστε “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς, ως SIPIT, είμαστε ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” των δεδομένων σας.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να σας παρέχουμε, με έναν κατανοητό και συνοπτικό τρόπο, πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό για τον οποίο το κάνουμε, τη νομική βάση, τους αποδέκτες των δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω

email στο just@sipit.gr

ή μέσω τηλεφώνου στο +30 6984547133  

2. Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε πως θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ειδικότερα  τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, εφεξής GDPR) και τον ν.4624/2019.

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει πως:

- Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για σκοπούς, οι οποίοι είναι ρητοί, νόμιμοι και καθορισμένοι στην παρούσα πολιτική εξαρχής. Δεν τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω, με τρόπο που είναι ασύμβατος προς τους σκοπούς αυτούς (περιορισμός του σκοπού).

- Επεξεργαζόμαστε μόνο όσα δεδομένα είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε (ελαχιστοποίηση δεδομένων).

- Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή (ακρίβεια δεδομένων).

- Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο  για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε εκ των προτέρων, όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω (περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης).

- Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας, προστατεύοντάς τα, μεταξύ άλλων, από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων σας, η SIPIT υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και εκπαιδεύει το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Επιπρόσθετα, αξιοποιεί  μία σειρά τεχνολογιών, σύμφωνα με την εκάστοτε στάθμη της τεχνικής,  που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα πιστοποιητικό ασφαλούς σύνδεσης Secure Sockets Layer  (SSL certificate) και ενδεδειγμένες μεθόδους κρυπτογράφησης και ανωνυμοποίησης.

Η SIPIT επιδιώκει να ενσωματώσει αρμονικά τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα προσαρμόζουμε στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

3. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και υπό ποιες προϋποθέσεις

Η SIPIT επεξεργάζεται συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν, όπως για παράδειγμα δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο), δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) και τεχνικά δεδομένα (διεύθυνση IP, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα συσκευής).

Κατ’ αρχήν, η SIPIT επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο, όπως για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε μία φόρμα επικοινωνίας ή όταν κάνετε μία παραγγελία.

Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει απόλυτα σε σχέση με ορισμένα τεχνικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα με τη βοήθεια αρχείων cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλέπε αναλυτικά την πολιτική μας για τη χρήση cookies εδώ).

Α. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας, ο server (διακομιστής) καταγράφει σε ειδικά αρχεία (log files) ορισμένες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας. Η διεύθυνση IP συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση επεξεργασίας αυτής μπορείτε να βρείτε στην πολιτική cookies.

Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Επεξεργαζόμαστε  προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στις παρακάτω περιπτώσεις:

I. Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας/email

Δεδομένα που  επεξεργαζόμαστε

Σκοπός

Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την SIPIT πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε τη μη αναγκαία αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας.

Η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας δεν σας καθιστά απαραίτητα “πελάτη” μας, ωστόσο ενδέχεται να εντάσσεται στο πλαίσιο πρόθεσης σύναψης σύμβασης, αναλόγως του περιεχομένου του.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε περίπτωση ανάκλησης, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης συνεπάγεται πως δεν είναι δυνατόν να επικοινωνούμε  πλέον μαζί σας.

 

II. Εγγραφή και Υποβολή Παραγγελίας

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Σκοπός

Νομική Βάση

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση Αποστολής

Διεύθυνση email

Αριθμός τηλεφώνου

Σημαντική σημείωση: Στα τυχόν σχόλια προς την SIPIT (ελεύθερα πεδία) πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε τη μη αναγκαία αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, έπειτα από αίτημά σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην παραγγελία και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα  που μας παρέχετε προκειμένου να λάβουμε κατάλληλα μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, καθώς και για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR).

Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπως δεδομένα υγείας), η επεξεργασία τους εκ μέρους μας βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας άρθρο 9 παρ. 2α GDPR). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων σας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

IIΙ. Υποβολή κριτικής (review)

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Σκοπός

Νομική Βάση

Διεύθυνση email

Ονοματεπώνυμο

Σημαντική σημείωση: Στα τυχόν σχόλιά σας (ελεύθερα πεδία) θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία και να αποφεύγετε τη μη αναγκαία αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στη δημοσίευση της κριτικής σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σχετικές διευκρινίσεις.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. H νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, δεν θα επηρεάζεται.

 

ΙV. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Σκοπός

Νομική Βάση

Διεύθυνση email

 

Χρησιμοποιούμε το email σας προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερώσεις σχετικά με νέα, προσφορές και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν σε σχέση με τον Ιστότοπό μας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. H νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, δεν θα επηρεάζεται.

 

Σημαντική σημείωση: Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο τμήμα της πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας.

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Κατά κανόνα πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της SIPIT, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας, και μόνο στο βαθμό και στο πλαίσιο των σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ήδη ενημερώσει.

Επιπρόσθετα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αναθέτουμε την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων σας   σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, και όχι για δικούς τους εμπορικούς σκοπούς, και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της SIPIT, με την εξαίρεση τυχόν υποχρεώσεων τους που προκύπτουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, η SIPIT λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας τους.

Ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των συνεργατών μας είναι η τήρηση κανόνων ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας, ενώ οι συνεργάτες μας δεσμεύονται συμβατικά για την παροχή εγγυήσεων και τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Οι επιχειρήσεις αυτές μας παρέχουν: (α) υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) του Ιστότοπου, (β) υπηρεσίες για την πραγματοποίηση online κρατήσεων/ παραγγελιών, (γ) υπηρεσίες πληρωμών, (δ) υπηρεσίες διαχείρισης των κρατήσεων/παραγγελιών της SIPIT.

Σημαντική σημείωση: Η υποβολή παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου μας είναι τεχνικά εφικτή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη χρήση της Πλατφόρμας ενώ οι πληρωμές μέσω διαδικτύου πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον που παρέχει η Stripe.

Η Stripe είναι μία υπηρεσία πληρωμών μέσω διαδικτύου, η οποία ανήκει στην εταιρεία Stripe, Inc, με έδρα στο San Francisco, 510 Townsend Street, CA 94103, USA.

Σύμφωνα με την πολιτική της, οι υπηρεσίες της Stripe παρέχονται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ενώ η Stripe συμμετέχει στη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την Προστασία Δεδομένων (EU-US Privacy Shield Framework), καθώς και στην αντίστοιχη συμφωνία με την Ελβετία (Swiss-US Privacy Shield Framework).

Οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον που παρέχει η Stripe. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική προστασίας δεδομένων και της Stripe εδώ.

 

5. Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε πληροφοριακό σύστημα της SIPIT, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται εντός του Ευρωπαικού Ενιαίου Χώρου, ενώ εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίασή τους.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Για παράδειγμα, εάν έχετε προχωρήσει στην αγορά προϊόντος από τον Ιστότοπο SIPIT, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα σχετικά παραστατικά για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της SIPIT.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

1. Να υποβάλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας και, αν ναι ποια είναι αυτά (δικαίωμα πρόσβασης),

2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους (δικαίωμα διόρθωσης),

3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),

4. Να ζητήσετε,  υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),

5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης), ιδίως σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία που αφορά στην εμπορική προώθηση (π.χ. αποστολή newsletter),

6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εφόσον είναι εφικτό.

7. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, η SIPIT αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η SIPIT είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός από την υποβολή του. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση,  θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η SIPIT μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

7. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός του Ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook[KL7] 

Η Ιστοσελίδα διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook (https://www.facebook.com/[...])

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας μέσω της επιλογής «στείλτε μήνυμα» ( send message).

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. διεύθυνση email). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας. Η πρόσβαση και η χρήση της της Ιστοσελίδας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “ LIKE” στην σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι παρέχετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η SIPIT μέσω του λογαριασμού της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή « UNLIKE».

 

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Facebook στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Facebook Inc., 1601 S California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay.Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook στους παρακάτω συνδέσμους:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199

https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

 

Πληροφορίες για μέσα κοινωνικής δικτύωσης και online πλατφόρμες κρατήσεων

 

Η SIPIT λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις online πλατφόρμες κρατήσεων, όπως ενδεικτικά ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση της κάθε σελίδας της SIPIT.

Η SIPIT ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους σκοπούς που θέτει (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και στο βαθμό που ασκεί έλεγχο στα δεδομένα σας. Αντιθέτως, δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ή online πλατφόρμα κρατήσεων επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Σε κάθε περίπτωση σας προτρέπουμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο περιεχόμενο που αποστέλλετε προς τις σελίδες μας στα μέσα δικτύωσης ή τις online πλατφόρμες κρατήσεων, ιδιαιτέρως όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων, ενώ θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η σελίδα με την οποία επικοινωνείτε είναι πράγματι η επίσημη.

 

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και online πλατφόρμες κρατήσεων

 

Ενθαρρύνουμε την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Δεν έχουμε γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλουμε προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές των επίσημων σελίδων της SIPIT μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν. Οι όροι χρήσης του εκάστοτε μέσου που δημοσιεύονται τα σχόλια ισχύουν κανονικά.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της SIPIT στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές.

9. Ανήλικοι

 

Η SIPIT απευθύνει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Με την εγγραφή στην SIPIT, υπολαμβάνουμε ότι ο χρήστης/ επισκέπτης είναι άνω των 18 ετών.

 

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο την ηλικία των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, να διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας ή την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

 

10. Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

 

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας  συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.